Zdravé bydlení umí být krásné


Projekt

Zadáním investora bylo navrhnout v daném území bytové domy, řadové domy a dvojdomy, komunikace a sítě technické infrastruktury s napojením na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Hlavním záměrem obou investorů je výstavba domů pro bydlení nebo příprava stavebních parcel pro individuelní výstavbu RD za účelem následného prodeje.

SO 26 a SO 27 Bytový dům

Bytové domy (SO 26 a SO 27) jsou navrženy jako zděné třípodlažní stavby s obytným podkrovím. Bytový dům je bez podsklepení, sedlová střecha se sklonem 35°. Výška hřebene: 16,75m, resp. 18,28m. Zastavěná plocha: 383,49m2. Obestavěný prostor: 5565m3. V 1.NP se nachází hlavní bezbariérový vstup do objektu a dále společné prostory jako sušárna, kolárna a sklepní kóje. Dům má výtah. Parkování OA je řešeno na vlastním parkovišti před objektem. Dům zahrnuje 15 bytových jednotek o různých velikostech. Nachází se zde byty zejm. kategorie 2+kk a 3+kk. Bytové jednotky v rámci 4.NP jsou řešeny jako mezonetové byty kategorie 4+kk a 5+kk.

SO 11 až SO 25 Řadový dům

Řadové domy (SO 11 až SO 25) jsou navrženy jako zděné stavby s 1.NP a obytným podkrovím. Dům je bez podsklepení, sedlová střecha s okapovou orientací vůči uliční frontě, se sklonem 40°. Výška hřebene: max. 9,00m. Umístěny jsou na pozemcích, které umožňují osovou šířku domu 10,00m. Hloubka zastavění pozemku je 9,00m – 10,50m. Zastavěná plocha obou typů řadových domů je max. 100m2 (bez terasy). Obestavěný prostor: cca 650m3. Užitná plocha: cca 103,60m2 - 135,70m2. Nachází se zde byty kategorie: 4+kk až 6+kk. Parkování OA bude řešeno v garáži, která bude součástí půdorysné plochy objektu RD.

SO 28, SO 29, SO 31, SO 32 Dvojdům

Dvojdomy (SO 28 a SO 29) jsou navrženy jako zděné stavby s 1.NP a obytným podkrovím. Dům je bez podsklepení, sedlová střecha s okapovou orientací vůči uliční frontě, se sklonem 40°. Výška hřebene: max. 9,50 m. Zastavěná plocha: max. 240 m2 (bez terasy). Obestavěný prostor: cca 1 530 m3. Dům zahrnuje 2 bytové jednotky o shodné velikosti, s půdorysem zrcadlově obráceným. Nachází se zde byty kategorie 5+kk. Parkování OA bude řešeno v garáži, která bude součástí půdorysné plochy objektu RD. Dům se nachází svou každou ideální polovinou na vlastním pozemku.

Dvojdomy (SO 31 a SO 32) jsou navrženy jako zděné stavby s 1.NP a obytným podkrovím. Dům je bez podsklepení, sedlová střecha s okapovou orientací vůči uliční frontě, se sklonem 40°. Výška hřebene: max. 9,50 m. Obě části objektu vč. hřebene mohou být vůči sobě výškově odskočeny. Zastavěná plocha: max. 240 m2 (bez terasy). Obestavěný prostor: cca 1 530m3. Dům zahrnuje 2 bytové jednotky o shodné velikosti, s půdorysem zrcadlově obráceným. Nachází se zde byty kategorie 5+kk. Parkování OA může být řešeno v garáži nebo přístřešku pro parkování OA. Garáž může být součástí půdorysné plochy objektu RD nebo samostatně stojící, event. jako přístavba. Přístřešek pro parkování OA může být řešen samostatně, event. jako přístavba.

Individuální výstavba RD

V rámci obytné zóny bude vytvořeno šest stavebních parcel pro individuelní výstavbu RD na p.p.č. 1577/12. Veškeré dostupné sítě technické infrastruktury budou přivedeny na hranice předmětných pozemků. Objekty RD se předpokládají o půdorysných rozměrech 10x10m (bez terasy a bez garáže nebo přístřešku pro parkování OA). Půdorysná plocha však bude max. 150 m2 (bez terasy a bez garáže nebo přístřešku pro parkování OA). Dům bude bez podsklepení nebo s podsklepením, s 1.NP a obytným podkrovím. Sedlová střecha se sklonem 40°. Výška hřebene: max. 10,0 m. Parkování OA může být řešeno v garáži nebo přístřešku pro parkování OA. Garáž může být součástí půdorysné plochy objektu RD nebo samostatně stojící, event. jako přístavba. Přístřešek pro parkování OA může být řešen odděleně, event. jako přístavba.